امور باشگاه

شماره کارت
6274-1211-9051-0735
به نام باشگاه کوهنوردی مهرآئین
شماره حساب
1906-701-6366450-1
شماره شبا
IR740550190670106366450001
بانک اقتصاد نوین

----------------------------

امور فروشگاه

شماره کارت
6037-9915-8297-2679
به نام مهرداد امیری
شماره حساب
۰۳۰۷۷۰۰۵۷۶۰۰۵
شماره شبا
IR510170000000307700576005
بانک ملی

  • اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون، مرکز خرید سارا واحد های ۳، ۶ و ۹
    09163040573-06134443692
    info@mehraeinclub.ir

Search