برگزاری دوره مبانی محیط زیست کوهستان

برگزاری دوره مبانی محیط زیست کوهستان

رگزاری دوره مبانی محیط زیست کوهستان

مدرسین: آقایان کاظمینی - هاشمی

زمان: جمعه مورخ 29 تیرماه 1397

Date

12 شهریور 1397

Categories

دوره های آموزشی
  • اهواز، خیابان زیتون، مرکز خرید سارا
    09163040573-06134443692
    info@mehraeinclub.ir

Search