کار در ارتفاع نما/برج تشریفات

کار در ارتفاع نما/برج تشریفات

کار در ارتفاع نما

اجرا شستشویی نما ساختمان - کار در ارتفاع بدون داربست و بالابر

نما برج تشریفات

نما - شیشه

ارتفاع 65 متر

شستشویی و عایق بندی

Date

02 بهمن 1393

Categories

کا در ارتفاع
  • اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون، مرکز خرید سارا
    09163040573-06134443692
    info@mehraeinclub.ir

Search